AMBI PUR Air Freshener Fresh & Froral

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หอมสดชื่นจากกลิ่นอ่อนละมุนของมวลดอกไม้

 

เขย่ากระป๋องก่อนใช้ ยกกระป๋องขึ้นตรงและฉีดให้ห่างหน้าและตัว