ค้นพบ 9 รายการ จากคำว่า"สินค้าประเภทช็อกโกแลตเมื่ออยู่ในสภาพอากาศปกติหรือร้อนจะทำให้ละลาย หากสั่งสินค้าแล้วสินค้าแปรสภาพหรือรูปร่างไม่เหมือนเดิม ทางร้านเจ้เล้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ รบกวนลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวท่านเองจะสะดวกกว่า"