แจ้งเลขพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ณัฐธยาน์ ไชยกูลกาญจน์ 6212010222806 Nim Express Oct 22, 2020 102020000113
ปิยะนาฏ เทพบุญ 6212010222837 Nim Express Oct 22, 2020 102020000114
กาญจนา สุขสมบูรณ์ 6212010221427 Nim Express Oct 22, 2020 102020000115
Ninja 6212010230436 Nim Express Oct 22, 2020 102020000117
นางจิรภา แสนสิ่ง 6212010230658 Nim Express Oct 22, 2020 102020000118
เกษรา เลาหสินนุรักษ์ 6212010214009 Nim Express Oct 22, 2020 102020000112
ศุภยุทธ บุญเรือง 6212010208923 Nim Express Oct 22, 2020 102020000111
วรรณภา ภิญโญ 6212010206509 Nim Express Oct 21, 2020 102020000039
ฉันทิชา นันทาภิรักษ์ 6212010197951 Nim Express Oct 21, 2020 102020000097
นริศา ประธานเกียรติ 6212010197975 Nim Express Oct 21, 2020 102020000101
ณัฐริดา 6212010197890 Nim Express Oct 21, 2020 102020000102
จิรายุ บุณยประสิทธิ์ 6212010197876 Nim Express Oct 21, 2020 102020000103
พิณฤดี​ โออิฐ 6212010197920 Nim Express Oct 21, 2020 102020000104
น.ส.สร้อยมาศ วัลยะเพ็ชร์ 6212010198002 Nim Express Oct 21, 2020 102020000106
กรกช วัชรงค์ 6212010198903 Nim Express Oct 21, 2020 102020000107
เมทินี ปัญจศุภวงศ์ 6212010202471 Nim Express Oct 21, 2020 102020000108
อรวรรณ ศรีพล 6212010199474 Nim Express Oct 21, 2020 102020000109
รักษ์ นวฤทธิอัศวิน 6212010193168 Nim Express Oct 20, 2020 102020000057
จีรภัทร. คำหยาด 6212010193311 Nim Express Oct 20, 2020 102020000066
รัตน์ชยาน์ เดชาชัยวัชร์ 6212010183091 Nim Express Oct 20, 2020 102020000082
ชณิกา จันทะสอน 6212010182971 Nim Express Oct 20, 2020 102020000084
กัญชริญา 6212010183145 Nim Express Oct 20, 2020 102020000085
สุทธิพงษ์ วงษ์ขันธ์ 6212010183008 Nim Express Oct 20, 2020 102020000086
นรากรณ์ ขันทอง 6212010183060 Nim Express Oct 20, 2020 102020000087
ภัทรียา 6212010182902 Nim Express Oct 20, 2020 102020000088
ศุภณัฐ เทียนทอง 6212010185972 Nim Express Oct 20, 2020 102020000090
บุษกร เวทย์​กิตติ​พฤกษ์​ 6212010190686 Nim Express Oct 20, 2020 102020000092
สิริพฤษ แซ่เตียว 6212010183114 Nim Express Oct 20, 2020 102020000093
พนธกร ศรีวุ่น 6212010183077 Nim Express Oct 20, 2020 102020000094
คุณกนกวรรณ 6212010193878 Nim Express Oct 20, 2020 102020000095
ศิริพร เผ่าพัด 6212010182995 Nim Express Oct 20, 2020 102020000096
น.ส.นฤภัค เผนานนท์ 6212010193175 Nim Express Oct 20, 2020 102020000098
ณัฐวรรธน์ ปาหลา 6212010193304 Nim Express Oct 20, 2020 102020000099
apiwat sirikrisada 6212010193922 Nim Express Oct 20, 2020 102020000100
สมัชญา ช่างพาน 6212010163345 Nim Express Oct 19, 2020 102020000077
รัชดากร ทองสุข 6212010163413 Nim Express Oct 19, 2020 102020000078
นายอนุรัช จันทรางกูร 6212010163376 Nim Express Oct 19, 2020 102020000079
นิลุบล วุฒิยานนท์ 6212010167947 Nim Express Oct 19, 2020 102020000080
กมลธีร์ โสดาวิชิต 6212010171678 Nim Express Oct 19, 2020 102020000081
ไพรินทร์ พุฒเขียว 6212010158426 Nim Express Oct 16, 2020 102020000070
ปราชญา โพธิ์หงษ์ 6212010157597 Nim Express Oct 16, 2020 102020000071
จิระวดี วิบูลย์กิจ 6212010155289 Nim Express Oct 16, 2020 102020000072
นิภา​ ศรี​สมาน​ 6212010159980 Nim Express Oct 16, 2020 102020000074
อุดมคักดิ์ เกาวนันท์ 6212010158402 Nim Express Oct 16, 2020 102020000075
ปรีชา. ศักดิ์สิทธิโชค 6212010158471 Nim Express Oct 16, 2020 102020000076
ประพัฒน์ 6212010137452 Nim Express Oct 15, 2020 102020000062
ฉัตรมงคล ดาลาล 6212010142623 Nim Express Oct 15, 2020 102020000063
Tommy 6212010142647 Nim Express Oct 15, 2020 102020000064
ฉัตรมงคล ดาลาล 6212010146492 Nim Express Oct 15, 2020 102020000065
อัญชรีพร สุทธิประภา 6212010146461 Nim Express Oct 15, 2020 102020000067
ชื่อลูกค้า : ณัฐธยาน์ ไชยกูลกาญจน์
Tracking number : 6212010222806
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000113
ชื่อลูกค้า : ปิยะนาฏ เทพบุญ
Tracking number : 6212010222837
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000114
ชื่อลูกค้า : กาญจนา สุขสมบูรณ์
Tracking number : 6212010221427
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000115
ชื่อลูกค้า : Ninja
Tracking number : 6212010230436
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000117
ชื่อลูกค้า : นางจิรภา แสนสิ่ง
Tracking number : 6212010230658
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000118
ชื่อลูกค้า : เกษรา เลาหสินนุรักษ์
Tracking number : 6212010214009
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000112
ชื่อลูกค้า : ศุภยุทธ บุญเรือง
Tracking number : 6212010208923
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000111
ชื่อลูกค้า : วรรณภา ภิญโญ
Tracking number : 6212010206509
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000039
ชื่อลูกค้า : ฉันทิชา นันทาภิรักษ์
Tracking number : 6212010197951
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000097
ชื่อลูกค้า : นริศา ประธานเกียรติ
Tracking number : 6212010197975
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000101
ชื่อลูกค้า : ณัฐริดา
Tracking number : 6212010197890
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000102
ชื่อลูกค้า : จิรายุ บุณยประสิทธิ์
Tracking number : 6212010197876
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000103
ชื่อลูกค้า : พิณฤดี​ โออิฐ
Tracking number : 6212010197920
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000104
ชื่อลูกค้า : น.ส.สร้อยมาศ วัลยะเพ็ชร์
Tracking number : 6212010198002
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000106
ชื่อลูกค้า : กรกช วัชรงค์
Tracking number : 6212010198903
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000107
ชื่อลูกค้า : เมทินี ปัญจศุภวงศ์
Tracking number : 6212010202471
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000108
ชื่อลูกค้า : อรวรรณ ศรีพล
Tracking number : 6212010199474
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000109
ชื่อลูกค้า : รักษ์ นวฤทธิอัศวิน
Tracking number : 6212010193168
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000057
ชื่อลูกค้า : จีรภัทร. คำหยาด
Tracking number : 6212010193311
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000066
ชื่อลูกค้า : รัตน์ชยาน์ เดชาชัยวัชร์
Tracking number : 6212010183091
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000082
ชื่อลูกค้า : ชณิกา จันทะสอน
Tracking number : 6212010182971
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000084
ชื่อลูกค้า : กัญชริญา
Tracking number : 6212010183145
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000085
ชื่อลูกค้า : สุทธิพงษ์ วงษ์ขันธ์
Tracking number : 6212010183008
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000086
ชื่อลูกค้า : นรากรณ์ ขันทอง
Tracking number : 6212010183060
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000087
ชื่อลูกค้า : ภัทรียา
Tracking number : 6212010182902
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000088
ชื่อลูกค้า : ศุภณัฐ เทียนทอง
Tracking number : 6212010185972
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000090
ชื่อลูกค้า : บุษกร เวทย์​กิตติ​พฤกษ์​
Tracking number : 6212010190686
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000092
ชื่อลูกค้า : สิริพฤษ แซ่เตียว
Tracking number : 6212010183114
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000093
ชื่อลูกค้า : พนธกร ศรีวุ่น
Tracking number : 6212010183077
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000094
ชื่อลูกค้า : คุณกนกวรรณ
Tracking number : 6212010193878
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000095
ชื่อลูกค้า : ศิริพร เผ่าพัด
Tracking number : 6212010182995
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000096
ชื่อลูกค้า : น.ส.นฤภัค เผนานนท์
Tracking number : 6212010193175
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000098
ชื่อลูกค้า : ณัฐวรรธน์ ปาหลา
Tracking number : 6212010193304
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000099
ชื่อลูกค้า : apiwat sirikrisada
Tracking number : 6212010193922
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000100
ชื่อลูกค้า : สมัชญา ช่างพาน
Tracking number : 6212010163345
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000077
ชื่อลูกค้า : รัชดากร ทองสุข
Tracking number : 6212010163413
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000078
ชื่อลูกค้า : นายอนุรัช จันทรางกูร
Tracking number : 6212010163376
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000079
ชื่อลูกค้า : นิลุบล วุฒิยานนท์
Tracking number : 6212010167947
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000080
ชื่อลูกค้า : กมลธีร์ โสดาวิชิต
Tracking number : 6212010171678
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000081
ชื่อลูกค้า : ไพรินทร์ พุฒเขียว
Tracking number : 6212010158426
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000070
ชื่อลูกค้า : ปราชญา โพธิ์หงษ์
Tracking number : 6212010157597
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000071
ชื่อลูกค้า : จิระวดี วิบูลย์กิจ
Tracking number : 6212010155289
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000072
ชื่อลูกค้า : นิภา​ ศรี​สมาน​
Tracking number : 6212010159980
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000074
ชื่อลูกค้า : อุดมคักดิ์ เกาวนันท์
Tracking number : 6212010158402
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000075
ชื่อลูกค้า : ปรีชา. ศักดิ์สิทธิโชค
Tracking number : 6212010158471
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000076
ชื่อลูกค้า : ประพัฒน์
Tracking number : 6212010137452
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000062
ชื่อลูกค้า : ฉัตรมงคล ดาลาล
Tracking number : 6212010142623
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000063
ชื่อลูกค้า : Tommy
Tracking number : 6212010142647
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000064
ชื่อลูกค้า : ฉัตรมงคล ดาลาล
Tracking number : 6212010146492
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000065
ชื่อลูกค้า : อัญชรีพร สุทธิประภา
Tracking number : 6212010146461
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000067